Various artists
The Prophecy of Bees
03.04–​19.06.2016
Terug naar overzicht

In de lentetentoonstelling The Prophecy of Bees wordt de bijensterfte aangewend als metafoor voor de kwetsbaarheid van de natuur en de manier waarop kunstenaars de relatie tussen mens en dier herdefiniëren.

Met werk van: Semâ Bekirovic, Joseph Beuys, Sara Bjarland, Melanie Bonajo, Laura Gozlan, Maartje Korstanje, Katja Novitskova en Janis Rafa.

Curator: Julia Geerlings

‘Als de bijen uitsterven, zal de mensheid vier jaar later volgen,’ is een bekend dystopisch citaat toegeschreven aan Albert Einstein. Ook Antroposoof Rudolf Steiner zei – in 1923 al – dat kunstmatige bijenteelt het de bijtjes juist moeilijk zou maken. Het bleken profetische voorspellingen; in 2006 werd de wereld opgeschrikt door een plotselinge mysterieuze bijensterfte. De bijenverdwijnziekte (‘colony collapse disorder’) stelt wetenschappers nog altijd voor een raadsel. Het fenomeen kan verstrekkende gevolgen hebben voor onze voedselproductie, omdat de bestuiving van veel landbouwgewassen door bijen plaatsvindt.

Sinds mensenheugenis vormen dieren de basis van ons bestaan en onze cultuur, maar de relatie tussen mens en dier is in de huidige moderne maatschappij (denk globalisering en verstedelijking) veel afstandelijker geworden. Tegelijkertijd worden er dagelijks honderdduizenden foto’s en video’s van (aandoenlijke) dieren geüpload naar het internet. De groeiende bio-industrie en genetische manipulatie maken dieren onderdeel van het publieke debat, en vergroten de aandacht voor dierenwelzijn en dierenrechten.

De kunstenaars reflecteren door middel van videowerken, sculpturen en installaties op de vermeende tegenstellingen tussen natuur, dier en mens, die (niet geheel onvoorspelbaar) tot een beter inzicht in het ‘mens-zijn’ leiden.

Het Kunstfort Bijenmuseum, ons meerjarig ecologisch kunstproject, sluit op gezette momenten aan op tentoonstelling The Prophecy of Bees met gezamenlijke rondleidingen en activiteiten. Lees hier meer over Het Bijenmuseum.

De opening vond 3 april plaats met een korte inleiding van curator Julia Geerlings en aansluitend een performance van Laura Gozlan, samen met muzikant Gunnar Gunnsteinsson.

Download het persbericht hier.

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

The prophecy of the bees (c) Thomas Lenden

Terug naar begin