Kunstfort Projects: 75 jaar in Vrijheid (deel 1)
Free Kunstfort
18.04–​19.04.2020
Terug naar overzicht

Naar aanleiding van de nationale viering van “75 jaar in Vrijheid” geven wij in het weekend van 18 en 19 april aandacht aan dit thema onder de noemer: “Free Kunstfort”, wat tegelijkertijd de start vormt van het Kunstfortjaar 2020.

Tijdens dit weekend geven onze vrijwilligers historische rondleidingen en voor kinderen zijn er kunstworkshops op het forteiland. De Haarlemse Luuk Wilmering, die in 2016 de tentoonstelling Nagekomen Oorlogsberichten in het Kunstfort maakte, geeft een story-telling performance over de opmerkelijke gezichten van oorlog. Jan de Graaf en Robert Schutte, die de permanente UNESCO gang ontwierpen met bureau Lust, maken een indrukwekkende ‘recht-wandeling’ langs de Geniedijk om te ‘her-inneren en her-denken’. In de Genieloods stelt Remco Torenbosch, die vorig jaar zijn residency aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten afrondde, een videokunstprogramma samen over de uiteenlopende prachtige betekenissen van vrijheid.

*Vanwege COVID-19 zijn de data onder voorbehoud.

 

Foto: Simon Trel

Terug naar begin