Politics at Play, Play at Politics
Groepstentoonstelling
05.09–​03.10.2021
Terug naar overzicht

Na een zomer vol sport­eve­ne­menten, waar­onder de Olym­pi­sche Spelen en het Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap voetbal, kijken we op het Kunstfort naar de po­li­tiek rondom sport, de per­ceptie ervan, het imago van sport in de media en het col­lec­tieve ge­heugen er­rond. In de kort­lo­pende in­ter­na­ti­o­nale groeps­ten­toon­stel­ling Po­li­tics at Play, Play at Po­li­tics komen ver­schil­lende voor­oor­delen aan de orde die een rol spelen bij de per­ceptie en waar­de­ring van sport en spor­ters. Gen­de­risme, sek­sisme, na­ti­o­na­lisme en ra­cisme, maar ook de strijd voor ko­lo­niale on­af­han­ke­lijk­heid en koude-oor­logs­po­li­tiek komen aan bod: van Ruud Gullit tot Zi­n­e­dine Zi­dane, ex­pli­ciete op­mer­kingen tij­dens het te­le­vi­sie­pro­gramma Ver­o­nica In­side tot im­pli­ciet be­voor­oor­deeld com­men­taar over spor­ters­ca­pa­ci­teiten, on­ge­lijke ver­lo­ning af­han­ke­lijk van kleur en gender, tot ar­beids­om­stan­dig­heden in Qatar en de sport­deel­name van vluch­te­lingen. Het mogen dan wel de spe­lers zijn die deel­nemen aan de match, rond de arena spelen nog veel meer po­li­tieke ele­menten mee.
Sa­men­ge­steld door Zip­pora El­ders (Kunstfort) en gast co-cu­rator Vin­cent van Velsen.

Kunstenaars: Marcel van den Berg, Dina Danish, Bardhi Haliti, Hiwa K, Amina Menia, Claudia Rankine & John Lucas, Martine Rose, Yara Said.

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Politics at Play, Play at Politics, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Marcel van den Berg, Been There & Back, 2011. Acryl op doek. Met dank aan The Black Archives.

Terug naar begin