Martijn Engelbregt, Justin Bennett, Sil Krol, BikvdPol, Inti Hernandez, en Elke Uitentuis & Wouter Osterholt
OPEN CITY
07.07–​29.09.2013
Terug naar overzicht

Hybride gebied: Tussen stad en land
Met openbare ruimte bedoelen we doorgaans de pleinen, straten en parken van de stad vanuit een traditioneel onderscheid tussen stad en omland. Inmiddels hebben we te maken met een situatie waarin het onderscheid tussen landelijk en stedelijk gebied steeds verder vervaagt. De Gemeente Haarlemmermeer is zo’n typisch hybride gebied dat bestaat uit 26 dorpskernen waarin de verstedelijking van de publieke ruimte actueel is. Nu de maatschappelijke dynamiek zich steeds meer naar de buitenkant van de stad verschuift wordt het tijd de schijnwerpers te richten op dit bredere stedelijke veld.

Tentoonstelling Open City
In de tentoonstelling zullen vanuit de diverse artistieke praktijken projecten worden getoond. Deze laten benaderingen en strategieën zien die worden ingezet in het streven naar een ‘open stad’. Niet als een abstract concept, maar als een verlangen naar publieke ruimten die onverwachte ervaringen en collectief handelen mogelijk maken. Open City vormt de opmaat van een artistiek onderzoek naar de openbare ruimte in de Haarlemmermeer. Het onderzoek zal in de loop van de tentoonstelling vorm krijgen door middel van publieke interventies, presentaties en dialogen.

 

Terug naar begin