Julius Thissen
Egomania #1
22.10–​12.12.2021
Terug naar overzicht

Het werk Egomania #1 maakt deel uit van de twaalfdelige fotoserie A Gentle Decompression. Deze beelden zijn het resultaat van een tweejarig visueel onderzoek naar mentale gezondheid. In deze reeks gaat Thissen in op thema’s als herinnering, zorg, kwetsbaarheid, vriendschap, nostalgie en trauma. ‘Mentale gezondheid is een centraal thema in mijn leven en ik ontdekte dat dit ook in mijn werk een grote rol speelt. Binnen deze serie heb ik onderzocht wat dit thema complex, vaak vermeden, emancipatoir en vitaal maakt.’

Julius Thissen is een multidisciplinaire kunstenaar en onderzoeker en woont in Arnhem. Hun werken onderzoeken noties van gemeenschap en representatie, mannelijkheid, sport en competitie. Met hun fotografisch werk, voortgekomen uit hun praktijk als performancekunstenaar, wil Thissen verhalen creëren die de dunne lijn tussen presteren en falen verkennen. Deze relaties zijn sterk verbonden met de hedendaagse prestatiegerichte cultuur en de invloed van sociale verwachtingen op ons gedrag. Het werk gaat ook over persoonlijke ervaringen als genderqueer transmannelijk individu. Thissen is kritisch op de dwingende en vaak binaire verhalen die worden opgelegd aan transgender en queer mensen. Kort nadat Julius in 2015 als kunstenaar en curator aan de slag ging, merkte hun een gebrek aan diversiteit in de Nederlandse creatieve industrie op. Als onderdeel van de transgemeenschap leidde dit tot de behoefte om onderzoek te doen naar inclusieve en diversifiërende processen in het museum en op de werkplek, voornamelijk gericht op LGBTQIA+ onderwerpen. Julius heeft verschillende gemeenschapsgerichte onderzoeksprojecten, symposia en tentoonstellingen georganiseerd, waarbij verschillende groepen onderzoekers en kunstenaars zijn samengebracht om manieren te onderzoeken om het culturele veld toegankelijker en inclusiever te maken.

Julius Thissen, Egomania #1, Kunstfort (c) Kunstfort bij Vijfhuizen, 2021. Foto: LNDW Studio

Terug naar begin