Kunstfort Projects: 75 jaar Vrijheid - Free the Kunstfort (part 1)
18.04–​19.04.2020
Terug naar overzicht

*Geannuleerd op locatie, info over alternatieven volgt.*

Naar aanleiding van de nationale viering van “75 jaar in Vrijheid” geven wij in het weekend van 18 en 19 april aandacht aan dit thema onder de noemer: “Free the Kunstfort”, wat tegelijkertijd de start vormt van het Kunstfortjaar 2020.

Tijdens dit weekend geven onze vrijwilligers historische rondleidingen en voor kinderen zijn er kunstworkshops op het forteiland. De Haarlemse Luuk Wilmering, die in 2016 de tentoonstelling Nagekomen Oorlogsberichten in het Kunstfort maakte, geeft een story-telling performance over de opmerkelijke gezichten van oorlog. Jan de Graaf en Robert Schutte, die de permanente UNESCO gang ontwierpen met bureau Lust, maken een indrukwekkende recht-wandeling langs de Geniedijk om te ‘her-inneren en her-denken’. In de Genieloods stelt Remco Torenbosch, die vorig jaar zijn residency aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten afrondde, een videokunstprogramma samen over de uiteenlopende prachtige betekenissen van vrijheid.

 

 

Terug naar begin