Zoöp
24.11.2023
Terug naar overzicht

Manifest

Wij zijn een Zoöp – een organisatie waarin mensen samenwerken met anders-dan-menselijk leven.

Als Zoöp dragen we bij aan ecologische regeneratie. In al onze acties willen we de gezondheid van soortengemeenschappen ondersteunen in de grond, in het water, op het land en in de lucht.

Als Zoöp verankeren we dit principe in onze praktijk door een Spreker voor de Levenden op te nemen in onze organisatie als adviseur en ecologisch raadgever.

De Spreker voor de Levenden treedt op als vertegenwoordiger van het anders-dan-menselijke leven in de operationele sfeer van onze organisatie. Naar beste vermogen zal de Spreker helpen om de belangen van het anders-dan-menselijke leven te vertalen naar wat we wel en niet zouden moeten doen.

Als Zoöp volgen we de zoönomische jaarcyclus en voeren we interventies uit in onze Zoöp en haar omgeving die onze ecologische integriteit bevorderen.

Zoöp staat voor Zoöperatie: samenwerking met zoë – (Grieks voor ‘leven’) Samen met andere Zoöps werken we aan de transformatie van onze economie naar een regeneratief mens-inclusief ecosysteem, een netwerk van uitwisseling van materie, energie en betekenis dat alle lichamen in hun bestaan voorziet.

 

Terug naar begin