Liquid Anchors (Kunstfort Kasus 2020: Isabel Marcos – Deel 1)
22.05–​22.08.2020
Terug naar overzicht

Isabel Marcos (Spanje,1986, werk­zaam in Rot­terdam en Ma­drid) is ge­se­lec­teerd voor Kunstfort Kasus 2020, een jaar­lijks te­rug­ke­rende re­si­d­ency waarbij kun­ste­naars en ont­wer­pers ge­du­rende een jaar hun stu­dio­prak­tijk uit­breiden naar (de om­ge­ving van) het Kunstfort.

Tij­dens Kunstfort Kasus 2020 on­der­zoekt Marcos de ar­chi­tec­tuur van het fort en de re­latie tussen mensen en ob­jecten in het water, zoals an­kers, ket­tingen en boeien. Met Li­quid An­chors zal Marcos een reeks site-spe­cific sculp­tu­rale in­stal­la­ties ont­wik­kelen die het idee van zinken vanuit een hy­dro­fe­mi­nis­tisch per­spec­tief be­schouwt.

Links is het eerste resultaat van haar doorlopende onderzoek, een sculpturaal object dat half zinkt en half drijft in het water rond het fort. De schakels zijn gemaakt van eiken, mahonie, essen, linde, zeetouw, linnen koord, kurk en andere materialen. Het werk bevat ook op maat gemaakte sieradenlinks, in samenwerking met ontwerpster María Ramos.

Marcos behaalde haar Master aan het Dutch Art Institute in Arnhem en is PhD kandidaat aan de UCLM University in Spanje. Meer informatie over de kunstenaar: www.isabelmarcos.com

Photo: LNDWstudio

Photo: LNDWstudio

Isabel Marcos, Links, 2020. Courtesy the artist.

 

 

 

Terug naar begin