Kunstfort bij Vijfhuizen officieel gelanceerd als proto-Zoöp
30.05.2023
Terug naar overzicht

Kunstfort bij Vijfhuizen is in de voorbereidingsfase om Zoöp te worden en mag zichzelf proto-Zoöp noemen. Tijdens een bijeenkomst voor genodigden in mei 2023 in het Nieuwe Instituut werd dit bekend gemaakt. In de bijeenkomst vond ook een uitgebreide presentatie plaats van twee andere aanstaande proto-Zoöps: duurzame broedplaats De Ceuvel in Amsterdam en regeneratieve boerderij Bodemzicht bij Nijmegen.

Zoöp(eratie) is een organisatiemodel dat de stemmen en belangen van niet-menselijk leven onderdeel maakt van de besluitvorming van de organisatie. Samengevoegd uit het Griekse “zoë” (wat ‘leven’ betekent) en coöperatie, staat Zoöp voor samenwerking (coöperatie) tussen menselijk en niet-menselijk leven, dat de belangen van alle zoë behartigt.

Het idee van de Zoöp komt voort uit een onderzoek van het Nieuwe Instituut, zelf de eerste Zoöp ter wereld. Samen met ecologen, filosofen, kunstenaars, ondernemers en juristen werd naar een manier gezocht om de positie van niet-menselijk leven binnen onze menselijke samenlevingen te versterken. Wanneer organisaties als Zoöp werken, wordt tegenwicht geboden aan het kader waarin de mens materialen en grondstoffen aan de levende wereld onttrekt en niets teruggeeft. Een Zoöp werkt actief aan ecologische heropleving en wil dat de kwaliteit van leven erop vooruitgaat.

Voor meer informatie over de Zoöp, kijk hier op de website van Het Nieuwe Instituut.

Photo: Nieuwe Instituut / Wietske Nutma

Terug naar begin