Kunstfort bij Vijfhuizen verwelkomt Milton Almonacid als philosopher in residence
21.06.2023
Terug naar overzicht

Met trots verwelkomt het Kunstfort de inheemse filosoof Milton Almonacid uit Chili, verbonden aan de Universiteit van Kopenhagen, als resident op het fort. Almonacid richt zich onder meer op dekolonisatie van kennis en geest, ‘whiteness studies’, inheemse kennisleer en niet-westerse mondiale verhalen.

Tij­dens zijn ver­blijf op het Kunstfort treedt Milton onder meer in con­tact met kunst­aca­de­mies, in­di­vi­duele kun­ste­naars en lo­kale par­tijen ge­spe­ci­a­li­seerd in ste­de­lijke ont­wik­ke­ling.

Deze re­si­dentie is tot stand ge­komen met onze partner Valley of the Pos­sible in Chili. Op 29 juni vindt in sa­men­wer­king met Valley of the Pos­sible en Felix Me­ritis in Amsterdam de bij­een­komst: BLACK EARTH | Cultivating the Collapse plaats, rond Mil­ton’s uit­da­gende pre­misse, dat we de on­der­gang moeten om­armen en cul­ti­veren, in plaats van te pro­beren deze te voor­komen. Op 12 juli vindt in samenwerking met Podium voor Architectuur het publieksprogramma Samenwerking met vernietiging: Een andere benadering van het ontwerpen van de toekomst met Milton Almonacid plaats op het Kunstfort. Kijk hier voor meer informatie over het programma.

Klik hier voor meer informatie over Milton.

 

Terug naar begin