Opnamesessie - conversatie met Miloš Trakilović
22.11.2021
Terug naar overzicht

Op maandag 22 november om 15:00 vinden in de Genieloods opnames plaats voor de registratie van een gesprek tussen Miloš Trakilović en Zippora Elders (directeur van het Kunstfort) over het maakproces van ‘All But War Is Simulation’, zijn praktijk en ontwikkeling, en het project dat hij momenteel ontwikkelt met Hito Steyerl en Giorgi Ga­go­s­hidze en in het Ste­de­lijk Mu­seum Amsterdam zal pre­sen­teren.

Kom langs om de opnames bij te wonen en de solotentoonstelling van Miloš te bekijken!

‘All But War Is Si­mu­la­tion’ is een in­druk­wek­kende video-in­stal­latie be­staande uit per­for­mance, tekst, ani­matie en ge­vonden beeld­ma­te­riaal. Het werk on­der­zoekt de rol van beeld­cul­tuur en media in de re­pre­sen­tatie van ge­weld. The­orie, po­pu­laire cul­tuur, poëzie en per­soon­lijke er­va­ringen worden ge­com­bi­neerd met over­koe­pe­lende the­ma’s mi­gratie, mi­li­ta­ri­se­ring en di­gi­tale tech­no­logie.

Miloš is een Bosnisch-Ne­der­landse kun­ste­naar, woon­achtig in Ber­lijn en ex­po­seerde re­cent in Ba­di­scher Kunst­ve­rein (Karslruhe), Centre Pompidou (Pa­rijs), en Kunst­halle Wien (Wenen).

 

Terug naar begin