Kunstfort officieel ingehuldigd als Zoöp
28.11.2023
Terug naar overzicht

“Hoe luisteren we naar de meer-dan-menselijke stem?

Wat als er niet één stem is, maar veel verschillende?

Hoe kunnen we op artistieke manieren naar al het leven luisteren?

Hoe kunnen we onze bevindingen implementeren in de manier waarop onze organisatie werkt?”

– Rabiaâ Benlahbib, fragment uit toespraak bij de Zoöp-inauguratie.

Afgelopen vrijdag 24 november werd Kunstfort officieel ingehuldigd als Zoöp. Deze dag markeert nu het officiële begin van onze toewijding aan de principes van ecologisch herstel in onze programmering en manier van werken.

De inauguratie vond plaats in Het Nieuwe Instituut voor een auditoriumzaal met partnerorganisaties, collega’s, vrienden, familie en vele anderen die ecologische kwesties centraal stellen in hun hart en daden. Onderdeel van de inauguratieceremonie waren poëtisch geweven toespraken van onze gloednieuwe Spreker voor de Levenden Bonnie Chopard, en onze directeur Rabiaâ Benlahbib, begeleid door een slideshow met sfeervolle beelden die schetsen hoe geschiedenis, kunst en ecologie met elkaar verweven zijn en groeien op het Kunstfort. Vervolgens werd het Zoöp-contract ondertekend waarmee het Kunstfort formeel aan ecologisch regeneratieve principes gebonden is. Het Kunstfort en het Zoönomisch Instituut ondertekenden de documenten met pennen, maar ook met een duim gedoopt in aarde, een symbolische verwevenheid van belangen van meer dan menselijk leven en het zoöpologische raamwerk. Op deze dag werd het Kunstfort een Zoöp, samen met de duurzaam geplande broedplaats De Ceuvel in Amsterdam en Stichting Bodemzicht bij Nijmegen, die ook hun Zoöp-contract ondertekenden met pennen en met aarde bedekte duimen.

Als je een idee wilt krijgen van de ideologische pijlers rond het Zoöp-initiatief, lees dan het Zoöp-manifest via deze link.

Voor degenen die niet bekend zijn met het concept Zoöp: het is een afkorting van Zoöperation, dat staat voor samenwerking met Zoë, Grieks voor ‘leven’. Het is een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en anders-dan-menselijk  leven dat de belangen van al het leven beschermt. Het model maakt de belangen van anders-dan-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming in de organisatie, door een zogenoemde Spreker voor de Levenden te installeren als adviseur, leraar en sparring partner in de organisatie. Het raamwerk is bij Het Nieuwe Instituut gezamenlijk ontwikkeld door ecologen, kunstenaars, ontwerpers, juristen, ondernemers en filosofen.

Zoöp Inauguratie, 2023. Foto: Aad Hoogendoorn.

Terug naar begin