Doe mee aan de eerstvolgende veldwerkdag van Kunstfort Projects: Bee Heroes!
13.01.2021
Terug naar overzicht

Kunstfort Projects: Bee Heroes organiseert deze lente, als de corona maatregelen het toestaan, een feestelijke veldwerkdag. Naast de vrijwilligersgroep doen zo’n tien deelnemers van Slow Food Youth Network Amsterdam mee, en een aantal jongerentrainees van Haarlemmermeer Voor Elkaar zijn van de partij. Verder komt bioloog en wilde bijen kenner Soesja van Wijgerden een workshop geven over hommels en solitaire bijen.

Lokale en regionale natuurprojecten hebben een positieve impact op de biodiversiteit die wereldwijd onder druk staat. En gelukkig beseffen steeds meer mensen dat veerkrachtige ecosystemen belangrijk zijn voor ons bestaan op aarde. Ook op terreinen waar je het wellicht niet meteen verwacht. Zo is er onder wetenschappers grote consensus over de relatie tussen het ontstaan en de verspreiding van virussen zoals corona en de afnemende biodiversiteit. De schaal van de mondiale vleesindustrie is bijvoorbeeld problematisch. Rond de 80% van alle landbouw wereldwijd is veeteelt gerelateerd; het merendeel van de oerbossen wordt gekapt voor mais- en sojaproductie, dus veevoer, en voor de bouw van megastallen. Lees hier meer info over de pandemie en het belang van een goed werkend ecosysteem.

www.beeheroes.nl / info@beeheroes.nl

Ecologisch bijenbloemenveld Park Vijfhuizen, zomer 2020.

Terug naar begin