Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één.

Het monumentale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen gebouwen in Nederland en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een grootschalig 19e-eeuws verdedigingsplan dat nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden van Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de 19e-eeuwse polderlandschappen en de 20e-eeuwse Vinex-architectuur.

Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden.

Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in elkaar grijpen. De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en verdedigingsmodellen, technologie en ritueel, dystopie en apocalyps. Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies in de buitenruimte en multidisciplinaire uitwisselingen.

Kunstfort team

Bestuur Kunstfort Activiteiten

Voorzitter – Mathias Lehner

Secretaris – Xander Karskens

Penningmeester – Radna Rumping

Bestuur Kunstfort Beheer

Voorzitter – Mathias Lehner

Secretaris – Auke van Reeuwijk

Penningmeester – Boudewijn Barteling

Directie

Artistieke directie – Zippora Elders

Office

Coördinatie Backoffice & Facility – Lisette Bockwinkel

Assistentie Coördinator & Vrijwilligers – Simone van Fulpen

Communicatie & Online – Charlotte Nijhuis

Educatie – Marcel van Kerkvoorde

Productie Randprogramma – Daphne Glasmacher

Archief – Reinier Huyksloot

Systeembeheer – Ralph Le Mair

Beheer

Beheer & Technische Assistentie – Gert-Jan Brok

Assistent Beheer – Leonard Dragman

Ondersteuning Beheer – Frans Christis, Reinier Huyksloot, Henk van Noort, Ed Trommel, Marlène Verwoerd, Jelle van de Windt

Rondleidingen

Tjitske Baarda, Gert-Jan Brok, Thea Gerritsma, Arnold de Groot, Anke van der Laan, Gerda Stevens

Publieksmedewerkers

Sophia Botermans, Hein van Caspel, Frans Christis, Chris van Gelderen, Elly Erftemeijer, Mildred Evers, Genevion Keune, Margreet Mayenburg, Irma Meijs, Margret Olsthoorn, Hans Rosenberg, Gerda Stevens, Mart Veldhuis, Trudy van de Zee

Kunstfort Projects

Bee Heroes – Mariken Straat, Ben Scharp

Werkgroep erfgoedpaviljoen

Arnold de Groot, Anke van der Laan

Zaalhuur

Gert-Jan Brok

Vacatures

Wij zijn op zoek naar enthousiaste Publieksmedewerkers en Kunstrondleiders (vrijwillig, m/v)! Zie hier voor beide vacatures.

De organisatie Kunstfort bij Vijfhuizen bestaat uit de Stichting Kunstfort Activiteiten (SKA; Anbi status en verantwoordelijk voor de kunstzinnige activiteiten) en de Stichting Kunstfort Beheer (SKB; eigenaar van het vastgoed en verantwoordelijk voor huurinkomsten). Het Kunstfort wordt bestuurd volgens het bestuur + directie model. Er is een artistiek directeur aangesteld (SKA) en een zakelijk leider (SKB). Het bestuur controleert het financiële, maar ook juridische en artistieke beleid en adviseert de directie. Het fort volgt de principes van Cultural Governance.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Kunstfort Team

Terug naar begin