Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één.

Het monumentale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen gebouwen in Nederland en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een grootschalig 19e-eeuws verdedigingsplan dat nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden van Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de 19e-eeuwse polderlandschappen en de 20e-eeuwse Vinex-architectuur.

Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden.

Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in elkaar grijpen. De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en verdedigingsmodellen, technologie en ritueel, dystopie en apocalyps. Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies in de buitenruimte en multidisciplinaire uitwisselingen.

Kunstfort team

Bestuur Kunstfort Activiteiten

Voorzitter – Jan Hoekema

Secretaris – Xander Karskens

Penningmeester – Chris de Jong

Bestuur Kunstfort Beheer

Voorzitter – Mathias Lehner

Secretaris – Vacant

Penningmeester – Gert Jan Smith

Directie

Artistiek directeur– Zippora Elders

Office

Coördinatie Backoffice & Communicatie – Lisette Bockwinkel

Assistentie Coördinator & Vrijwilligers – Simone van Fulpen

Projectleider Tentoonstellingen – Marleen Kers

Communicatie & Online – Manique Hendricks

Journal – Floor

Educatie – Marcel van Kerkvoorde

Systeembeheer – Ralph Le Mair

Ondersteuning kantoor – Esther Verstappen

Beheer

Beheer & Technische Assistentie – Gert-Jan Brok, Marlène Verwoerd

Ondersteuning Beheer – Frans Christis, Tesfay Haile, Henk van Noort, Bart Smink, Pieter van Zutphen

Secretaris – Karin Eveleens

Rondleidingen

Tjitske Baarda, Gert-Jan Brok, Arnold de Groot, Henk van de Hoef, Erika Naeije, Agnes Bos-Regossi, Robbert Thuis.

Publieksmedewerkers

Esther Batelaan, Sophia Botermans, Hein van Caspel, Frans Christis, Gerald van Daalen, Chris van Gelderen, Elly Erftemeijer, Mildred Evers, Linda Harnisch, Henk van de Hoef, Irma Meijs, Hans Rosenberg, Trudy van der Zee, Frank Verhagen.

Kunstfort Projects

Bee Heroes – Mariken Straat, Ben Scharp

Werkgroep erfgoedpaviljoen

Arnold de Groot

Zaalhuur

Lisette Bockwinkel


Adviesraad

Hildebrand de Boer

Jeroen Boomgaard

Mariette Dölle

Terry van Druten

Hanne Hagenaars

Sara van der Heide

Ward Janssen

Chris Julien

Sanne Luteijn

Eva Olde Monnikhof

Vincent van Velsen

Florian Weigl

Niels Weitkamp


Vacatures

Vacature kunstrondleider, klik hier voor de vacature.

Vacature publieksmedewerkers (onbezoldigd, m/v). Wij zijn op zoek naar enthousiaste Publieksmedewerkers, klik hier voor de vacature.

De organisatie Kunstfort bij Vijfhuizen bestaat uit de Stichting Kunstfort Activiteiten (SKA; Anbi status en verantwoordelijk voor de kunstzinnige activiteiten) en de Stichting Kunstfort Beheer (SKB; eigenaar van het vastgoed en verantwoordelijk voor huurinkomsten). Het Kunstfort wordt bestuurd volgens het bestuur + directie model. Er is een artistiek directeur aangesteld (SKA) en een zakelijk leider (SKB). Het bestuur controleert het financiële, maar ook juridische en artistieke beleid en adviseert de directie. Het fort volgt de principes van Cultural Governance.

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

De bezoldiging van werknemers is in overeenstemming met de GCC. De normen daaruit worden niet overschreden. De vacatiegelden die de bestuurders ontvangen is een niet bovenmatig vacatiegeld in de zin van de GCC en bevindt zich onder het maximum van onbelaste vrijwilligersvergoedingen.

KVK-nummer: 67368905

BTW-nummer: NL 8569.52.242.B01

Jaarverslag 2016

Financieel verslag 2016

Beleidsplan 2012 – 2015

Jaarverslag 2017

Jaarplan 2018

Kunstfort Team

Terug naar begin