“Hoe luisteren we naar de meer-dan-menselijke stem?

Wat als er niet één stem is, maar veel verschillende?

Hoe kunnen we op artistieke manieren naar al het leven luisteren?

Hoe kunnen we onze bevindingen implementeren in de manier waarop onze organisatie werkt?”

– Rabiaâ Benlahbib, directeur van Kunstfort Vijfhuizen (fragment uit toespraak bij de Zoöp-inauguratie)

In november 2023 werd Kunstfort officieel een Zoöp.

Wat is een Zoöp? 

Zoöp is een afkorting van Zoöperation: samenwerking met zoë, Grieks voor ‘leven’. Het is een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en anders-dan-menselijk  leven dat de belangen van al het leven beschermt.  Het model maakt de belangen van anders-dan-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming in de organisatie, door een zogenoemde Spreker voor de Levenden te installeren als adviseur, leraar en sparring partner in de organisatie. Het raamwerk is bij het Nieuwe Instituut gezamenlijk ontwikkeld door ecologen, kunstenaars, ontwerpers, juristen, ondernemers en filosofen.

Door een Zoöp te worden, committeren we ons bij Kunstfort formeel aan de leidende principes van ecologische regeneratie in onze programmering en manier van werken.

Volg deze link voor meer informatie over het Zoöp-model.

Klik hier voor het Zoöp manifest.

Spreker voor de Levenden

“De Spreker voor de Le­venden treedt op als ver­te­gen­woor­diger van het an­ders-dan-men­se­lijke leven in de ope­ra­ti­o­nele sfeer van onze or­ga­ni­satie. Naar beste ver­mogen zal de Spreker helpen om de be­langen van het an­ders-dan-men­se­lijke leven te ver­talen naar wat we wel en niet zouden moeten doen”

– fragment uit Zoöp manifest

Onze Spreker voor de Levenden is Bonnie Chopard.

Bonnie omschrijft zichzelf als “een architect & landschapsarchitect die zo min mogelijk wil bouwen, een landschapsarchitect die zoveel mogelijk leefgebied wil creëren. Hoe kunnen we van het antropocentrische naar het symbiotische gaan? Deze vragen is essentieel voor Bonnie’s manier van kijken naar de wereld en de motivatie achter haar natuurinclusieve benadering van ontwerpen en bouwen.” Ze is een voorstander van een ontwerpfilosofie die gebaseerd is op symbiotische ecologische relaties die de bloei van menselijk en anders-dan-menselijk leven bevorderen.

De afgelopen jaren nam Bonnie haar passie voor deze filosofie mee in haar werk als adviseur landschap, stedenbouw en duurzaamheid voor de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Sinds 2019 runt ze haar architectuurstudio genaamd inlandschap en is ze bestuurslid van Stichting Bodemzicht. In deze verschillende rollen werkte ze aan uiteenlopende, op duurzaamheid gerichte projecten rond regeneratieve boerderijen, de ontwikkeling van natuurinclusieve woonwijken, het onderzoek naar stadslandbouw en nog veel meer.

Met behulp van haar rijke ervaring en inzichten onderzoeken we gezamenlijk hoe we als organisatie de belangen van ander dan menselijk leven kunnen behartigen in onze besluitvormingsprocessen.

Kruidenbed op het forteiland, mei 2018.

Kruidenbed op het forteiland, mei 2018.

Grote veld in Park Vijfhuizen | 3126 m2, mei 2018.

Grote veld in Park Vijfhuizen | 3126 m2, mei 2018.

Grote veld in Park Vijfhuizen | 3126 m2, mei 2018.

Grote veld in Park Vijfhuizen | 3126 m2, mei 2018.

Grote veld in Park Vijfhuizen | 3126 m2, mei 2018.

Terug naar begin