Fort bij Vijfhuizen is onderdeel van de sector Sloten in de Stelling van Amsterdam. Het was de taak van dit fort om de Ringvaart en dijk van de Haarlemmermeerpolder, alsmede de droog blijvende terreinstrook langs de westrand van deze polder, te verdedigen.

Fort bij Vijfhuizen is gebaseerd op het ontwerpmodel ‘A’ uit 1897, waarbij de hefkoepels een zelfstandige plek op de flankhoeken hadden. Op het terrein staat ook nog een zgn. Genieloods. Deze metalen Genieloods is het enige bewaard gebleven exemplaar van dit type. In de nabij gelegen Geniedijk bevindt zich een nevenbatterij.

Er is een dubbele gracht die door een nog aanwezige hevel van water uit de ringvaart werd voorzien. Op de droog blijvende strook werden in 1917-1919 twee vóórstellingen aangelegd, voorzien van betonnen onderkomens en mitrailleurblokken die nog aanwezig zijn.

Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste gebouwen in Nederland die in beton zijn uitgevoerd. Het gebruik van beton werd nodig voor verdedigingswerken na de uitvinding van de ‘brisantgranaat’, die zo’n vernietigende kracht had dat metselwerk niet langer bestand was.

 

Terug naar begin