Portal Kunstfort kunsteducatie:
kunstfort.kunsteducatie.net/

Educatie

Een plek als Fort Vijfhuizen ademt ver­halen en vraagt erom ont­dekt te worden. De sfeer, de his­torie, het ge­bouw en zijn om­ge­ving spreken me­nigeen tot de ver­beel­ding en ver­tellen veel over de ge­schie­denis van Ne­der­land. Op het Kunstfort maken kinderen en jongeren kennis met hedendaagse kunst, erfgoed en geschiedenis. Het Kunstfort biedt verschillende educatieve programma’s, rondleidingen en workshops aan, op maat gemaakt voor zowel basisschoolleerlingen als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In de edu­ca­tieve pro­ducten van het Kunstfort volgt men de di­dac­tiek zoals die door Cul­tuur in de Spiegel wordt voor­ge­steld. Door de ge­dif­fe­ren­ti­eerde werk­wijze die in deze pro­ducten wordt aan­ge­boden vinden de cul­tu­rele ba­sis­vaar­dig­heden een na­tuur­lijke plaats.

Doelstellingen

Het educatieprogramma van het Kunstfort heeft de volgende doelstellingen:

 • Ontwikkeling van leesvaardigheid
 • Ontwikkeling van het voorstellingsvermogen
 • Ontwikkeling van de beeldende vaardigheden
 • Ontwikkeling van de literaire vaardigheden
 • Overdragen van kennis over de Stelling van Amsterdam
 • Het kind heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer
 • Het kind leert waarnemen op basis van zintuiglijke ervaringen
 • Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst
 • Het kind ervaart de verbinding tussen vakken als geschiedenis, rekenen, taal en kunst
 • Zelfreflectie en ervaring staat centraal
 • Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken

Lespakketten

Het Kunstfort biedt lespakketten aan waarbij het bezoek al begint op school. Door middel van voorbereidend lesmateriaal, bestaande uit informatie en opdrachten geven wij de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort klassikaal voor te bereiden. Op de portal kunstfort.kunsteducatie.net biedt het Kunstfort meerdere les ideeën, voorbereidend materiaal, video’s en tips en extra lesmateriaal.

Aanmelden

Voor workshops, rondleidingen en activiteiten voor het primair onderwijs kunt u zich aanmelden via de Kunstmenu’s van Haarlem, Zuid Kennemerland én via het Kunstmenu Haarlemmermeer:

Kunst en cultuur op school
Hart Haarlem

Valt u hierbuiten, vraag dan is het mogelijk een passende offerte aan te vragen.
De educatieve programma’s, lespakketten, workshops en rondleidingen van het Kunstfort zijn te boeken via: dit formulier 

Terug naar begin