Educatie

Een plek als Fort Vijfhuizen ademt ver­halen en vraagt erom ont­dekt te worden. De sfeer, de his­torie, het ge­bouw en zijn om­ge­ving spreken me­nigeen tot de ver­beel­ding en ver­tellen veel over de ge­schie­denis van Ne­der­land. Op het Kunstfort maken kinderen en jongeren kennis met hedendaagse kunst, erfgoed en geschiedenis. Het Kunstfort biedt verschillende educatieve programma’s, rondleidingen en workshops aan, op maat gemaakt voor zowel basisschoolleerlingen als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In de edu­ca­tieve pro­ducten van het Kunstfort volgt men de di­dac­tiek zoals die door Cul­tuur in de Spiegel wordt voor­ge­steld. Door de ge­dif­fe­ren­ti­eerde werk­wijze die in deze pro­ducten wordt aan­ge­boden vinden de cul­tu­rele ba­sis­vaar­dig­heden een na­tuur­lijke plaats.

Bekijk hier het educatieve aanbod voor primair onderwijs.

Vind hier de educatiekitportal.

Doelstellingen

Het educatieprogramma van het Kunstfort heeft de volgende doelstellingen:

  • Ontwikkeling van leesvaardigheid
  • Ontwikkeling van het voorstellingsvermogen
  • Ontwikkeling van de beeldende vaardigheden
Terug naar begin