Hans van Houwelingen
Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen
2008
Terug naar overzicht

Op de omwalling rondom het Kunstfort bij Vijfhuizen heeft beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen een 400 meter lang pad van oude grafstenen aangelegd: Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen.

Van Houwelingen doelt hiermee op het bijzondere feit dat er bij de verdediging van dit militaire verdedigingsbolwerk, -voorzover officïeel bekend-, door het Nederlandse leger nooit strijd is geleverd. De oorspronkelijke functie van het Kunstfort maakt van dit smalle pad een sluipweg. Het pad van gerecyclede grafstenen biedt als het ware alsnog een plek aan de dood. Zoals het fort gerecycled is om de kunst te dienen, zo wordt de dood ‘gerecycled’ om zich bij de geschiedenis van het fort te voegen.

Hans van Houwelingen, Kunstfort Kasus - Sluipweg (...), collection Kunstfort bij Vijfhuizen, 2008. Photo: Simon Trel

Hans van Houwelingen, Kunstfort Kasus - Sluipweg (...), collection Kunstfort bij Vijfhuizen, 2008. Photo: Simon Trel

Terug naar begin