English

Agenda

Lees meer ....
Organisatie

Stichting Kunstfort Activiteiten en de ANBI status

Stichting Kunstfort Activiteiten is aangemeld als Culturele ANBI. Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
U kunt uw donatie overmaken op NL94TRIO 0786 6722 26

Stichting Kunstfort Activiteiten publiceert, ingevolge de regelgeving ANBI status, de volgende informatie:

Naam van de instelling:
Stichting Kunstfort Activiteiten

KvK registratienummer:
67368905

RSIN/fiscaal nummer:
856952242

Contactgegevens:
Fort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
023 – 5589013
/ www.kunstfort.nl

Doelstelling van de stichting

De statuten omschrijven de doelstellingen van de stichting als volgt:

  1. Het organiseren van een kunst-en erfgoedprogrammering en activiteiten in Fort Vijfhuizen, het cultureel erfgoed dat wordt geëxploiteerd door stichting Kunstfort Beheer, gevestigd te Haarlemmermeer;
  2. Het realiseren van een centrum voor beeldende kunst onder de naam Kunstfort Vijfhuizen;
  3. Het organiseren van andere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor de gemeente Haarlemmermeer en de regio;
  4. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Kunstfort Activiteiten bestaat uit de volgende bestuursleden (januari 2017)

Mathias Lehner (voorzitter)
Xander Karskens (secretaris)
Radna Rumping (penningmeester)

 

Het beloningsbeleid van de stichting

De stichting bezoldigt de betaalde medewerkers binnen het bezoldigingsmaximum van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Haarlemmermeer 2011. Dit bezoldigingsmaximum is gesteld op € 130.379 per jaar (2017). Er is geen CAO van toepassing. Het bestuur van de Stichting ontvangt een onkostenvergoeding van 1.500 € op jaarbasis.