Het Kunstfort biedt verschillende activiteiten en uitjes voor leerlingen van de basisschool.

Groep 1 t/m 3: Allemaal kleine soldaatjes, interactieve speurtocht

Een superleerzaam uitje!

Als kleine soldaten komen de kinderen naar het fort, zingend en met een mooie muts op.  In het fort kijken we waar de soldaten woonden en sliepen. Daarna is het tijd om voor het eten te zorgen, te oefenen, kijken of de vijand er aan komt, de natuur te verzorgen.
Om groep 1 t/m 3 optimaal te ontvangen is er een interactieve speurtocht met leskisten ontwikkeld die aansluit op de belevenis wereld van deze leeftijdsgroep. De speurtocht draagt de volgende elementen in zich: verhalend, onderzoekend, activeren en prikkelend voor de fantasie.

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.
Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten.
Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.
Thema/Onderwerp:  interactieve speurtocht

Duur: ongeveer 1 uur.

Groep 7 & 8 & Brugklas VO: Lees, teken en luister, literatuurproject Vlucht

Vakoverstijgend project: Nederlands, geschiedenis en tekenen

Thema/onderwerp: Ontdek het Fort bij Vijfhuizen

Een plek als Fort Vijfhuizen ademt verhalen en vraagt erom ontdekt te worden. De sfeer, de historie, het gebouw en zijn omgeving spreken menigeen tot de verbeelding en vertellen veel over de geschiedenis van Nederland. Het is daarom ook altijd leuk om met leerlingen op het fort rond te lopen. Al kijkend komen er vele verhalen en vragen los.
Fantasie en associaties komen op gang en de leerlingen maken op hun eigen manier verhalen en doen op hun eigen manier ontdekkingen. De spil van het project is het boek ‘Vlucht’ van Mireille de Geus. Vlucht speelt zich af op en rond het fort en is deels gebaseerd op een waar gebeurd verhaal dat de schrijver vond in de archieven van de Stelling van Amsterdam.

Het lespakket

Het project ‘Vlucht, beleef het Fort bij Vijfhuizen’ biedt educatieve mogelijkheden voor meerdere vakken. Het lespakket bestaat uit losse onderdelen voor de lessen Nederlands, geschiedenis en tekenen Deze delen kunnen op verschillende manieren naar eigen inzicht gecombineerd worden. Des te uitgebreider de combinatie des te intensiever de ontdekkingstocht die de leerlingen zullen beleven.

De vorm

Het project begint in de lessen Nederlands waar leerlingen het boek gaan gelezen. Als de leerlingen een aantal hoofdstukken op weg zijn in het boek worden ze op het fort verwacht. Daar kunnen ze met behulp van het lesmateriaal zelfstandig werken aan opdrachten voor Nederlands, tekenen, en Geschiedenis/Aardrijkskunde.

Terug in de klas worden de resultaten in de verschillende lessen besproken en werken de leerlingen door aan een vervolgopdracht voor het vak Nederlands en tekenen. Ze lezen het boek uit en ze krijgen de opdracht om bij Nederlands in duo’s een verhaal te schrijven. Zij gebruiken hun fantasie en verzinnen een spannend verhaal over wat er in het verleden rond en in het fort had kunnen afspelen. In de tekenles krijgen leerlingen de opdracht illustraties bij hun eigen verhalen te maken. Uiteindelijk worden de verhalen en illustraties in de klas gelezen, besproken en beoordeeld.

Doelstellingen:

Ontwikkeling van leesvaardigheid van de leerling
Ontwikkeling van het voorstellingsvermogen van de leerling
Ontwikkeling van de beeldende vaardigheden van de leerling
Ontwikkeling van de literaire vaardigheden van de leerling
Overdragen van kennis over de Stelling van Amsterdam
Het onderliggende concept

In het project gaan feit en fictie prachtig samen. Sommigen leerlingen zullen zich meer aangesproken voelen door de feiten en de vragen van de lesbrief, anderen door het verhaal. Maar er blijft wat hangen. Er is iets gebeurd als ze na afloop het terrein weer verlaten.

Om het verhaal voor kinderen tot leven brengen wordt het leven van een jongen rond 1925 bloot gelegd. Zijn angsten en uitdagingen overbrengen. Door een verhaal krijgt de plek meerwaarde. Het is niet alleen het ervaren van het nu, maar het doorleven van de geschiedenis. Niet alleen feiten, die nog zichtbaar zijn, maar ook de geschiedenis wordt tot leven gebracht. Heel specifiek door het leren kennen van een jongen en zijn verhaal

Inhoud

In dit project worden de volgende werkvormen aangeboden.

Boek met inleidend verhaal.
Zelfstandige rondwandeling op het fort met kijkvragen, opdrachten en hoorspel. (er is geen rondleiding maar wel een tekenworkshop!)
Begeleidend lesmateriaal voor leerlingen en docenten.
Mireille Geus schrijft boeken voor kinderen. In 2006 won ze voor het boek ‘Big’ de Gouden Griffel. Eerder schreef ze het met Vlag en Wimpel bekroonde ‘Virenzo en ik’. Daarnaast schreef ze voor jeugdtheater, Sesamstraat, Kindernet. Ze geeft les op de Schrijversvakschool te Amsterdam. In Vijfhuizen heeft ze op het fort een praktijk als schrijfcoach

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.
Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten.
Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.
Zie de prijzen voor de kosten van deze activiteit.

Daar zijn de soldaten, interactieve rondleiding met pluspakket op aanvraag

Stel je voor: de wind waait rond het fort, de zon schijnt en alle deuren staan open. De wind waait door alle gaten, alleen is er niemand te zien. Jullie sluipen langs het fort door het hoge gras en zien vreemde kunstwerken staan. Er lijkt een raket geland, er liggen houten mannen in het gras en.. staat daar een liefdeskanon?

Drie niveau’s: groep 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8, (meer informatie over de pluspakketten vindt u op ons educatieportal)

Het Kunstfort is een fort van de Stelling van Amsterdam. De leerkracht bereidt het bezoek aan het Fort voor in de klas met een film, documentaire en  lesmateriaal. De lesinstructie voor het ontwerpen en maken van bijzondere maskers van papier, ingekleurd met kleurpotlood of verf en beplakt met crêpepapier, is te zien in de lesbrief.
Een rondleiding door dit fort is een bijzondere ervaring, zeker wanneer de leerlingen hebben gewerkt met de voorbereidende opdracht.

Thema/Onderwerp:  Activerende kunst en cultureel erfgoed rondleiding in een van de Forten van de Stelling van Amsterdam,

Wij hanteren de volgende doelstellingen:

Betekenisvolle setting

Het kind  heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.
Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
Het kind ervaart de verbinding tussen vakken  als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.

Leerinhoud

Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

Reflectie begint dichtbij het kind.
Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten
Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening  en waarneming te vergelijken met dat van een ander
Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces
Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten

Deze rondleiding is ook heel goed te boeken in combinatie met de Leskist Stelling van Amsterdam!
In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.
Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten.
Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.

Ontwikkeld met ondersteuning van Cultuureducatie Met Kwaliteit, Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Haarlemmermeer.

Groep 7 en 8: Vlaggen voor de Toekomst

‘Vlaggen voor de toekomst’ is een kunstproject waarin een kunstenaar samen met uw leerlingen werkt aan één kunstwerk. Het is de ambitie om de kunstenaar mét leerlingen aan één kunstwerk te laten werken, waarin zowel de kunstenaar als de leerlingen hun verbeelding kunnen tonen.
Het project start vanuit een kunstwerk dat gemaakt wordt door de kunstenaar. Blanco witte vlagen van 100 x 150 cm worden door de kunstenaar/docent van een zwarte lijntekening worden voorzien. Nadat de vlaggen in letterlijke en figuurlijke zin zijn ‘betekent’ door de kunstenaar gaan er vijf vlaggen met de kunstenaar naar de klas. De kunstenaar geeft aan de leerlingen een inleidende workshop aan de leerlingen om ze te inspireren. De leerlingen starten zelf met het betekenen van de vlaggen en zo wordt een nieuwe laag aan toegevoegd door de leerlingen.

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.
Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten.
Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.
Zie de prijzen voor de kosten van deze activiteit.

Wat leeft er op het fort!

Donkere gangen, luiken, dikke muren en kleine kamertjes, een fort heeft iets spookachtigs en is mysterieus. Wat leeft er eigenlijk op het fort bij Vijfhuizen? Brave beesten? Gekke geesten? Kabouters of heksen? Dat kan eigenlijk van alles zijn.

De vorm

Het project begint in de klas waar  de kinderen in woord en beeld kennis  maken met het fort. Hardop fantaserend gaan de kinderen  hun eigen fantasiewezens maken die op het fort gaan wonen. Het tweede gedeelte van het project speelt zich af op het fort. De kinderen brengen een bezoek aan het fort wat nu door hun eigen fantasiewezens wordt bewoond. Waar wonen ze dan nu? Kunnen we ze gedag gaan zeggen? Ja, dat kan. Kom maar mee op ontdekkingstocht op het fort!

Dit programma bestaat uit een programma op school en op het Kunstfort

Doelstellingen:

Betekenisvolle setting

Het kind  heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.
Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
Het kind ervaart de verbinding tussen vakken  als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.
Leerinhoud

Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

Reflectie begint dichtbij het kind.
Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten
Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening  en waarneming te vergelijken met dat van een ander
Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces
Zie de boekingsinformatie voor de kosten van deze activiteit.

Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten

Geertje Tjalma. Beeldend kunstenaar, concept & uitvoering workshop.

“Ik vind het belangrijk dat de creativiteit van een kind op een speelse manier ontwikkeld wordt en dat daarin de eigenheid van ieder kind de ruimte krijgt. Ik maak kinderen er graag op attent dat je niet veel nodig hebt om leuke dingen te maken, daarom werk ik graag met gevonden of gerecyclede materialen. Projecten beginnen met een concreet onderwerp of op een plek en gaan over in een fantasierijke ontdekkingstocht in materiaal en beeld. Vanuit het materiaal of een locatie iets maken wat we van te voren niet kunnen verzinnen, zodat ze zichzelf verrassen als dingen aan het maken zijn. ”

Pluspakket Dans en theater, Groep 4 of 4/5

Het pluspakket hoort bij het succesvolle programma Daar zijn de soldaten. Dit programma kan alleen afgenomen worden in combinatie met dit programma. Hiervoor komt een van onze workshopdocenten dans op school. Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met Pier K. Let op! Hiervoor ontvangt u een factuur van Pier K.
De vorm (meer informatie over de pluspakketten vindt u op ons educatieportal

Honingbij (lied met dans)
De fortbewoners (dramales
Groep 5/6

Marcheren (lied met dans)
Jij als soldaat in het fort (dramales)
Groep 7-8

Marcheren (lied met dans)
Kruip in de huid van (dramales)
Ontwikkeld met ondersteuning van Cultuureducatie Met Kwaliteit, Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Haarlemmermeer.

Dit programma bestaat uit een programma op school

Doelstellingen:

Betekenisvolle setting

Het kind  heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.
Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
Het kind ervaart de verbinding tussen vakken  als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.

Leerinhoud

Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.
Reflectie

Reflectie begint dichtbij het kind.
Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten
Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening  en waarneming te vergelijken met dat van een ander
Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces
Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten
Zie de boekingsinformatie voor de kosten van deze activiteit.

Groep 7/8: Kunstspeurtocht Kunstfort

Elk jaar zo rond en vlak na de zomervakantie treffen we wellicht een collega van jou aan bij ons op het terras. Als onderdeel van een speurtocht die als vulling van de eerste of laatste schoolweek bij ons aanwipt. Altijd welkom! en koffie is zo gezet.

Wij hebben wel eens gespiekt en vinden de opdrachten niet altijd heel zinvol. Dat kan beter en daarom hebben we voor jullie een zinvolle speurtocht gemaakt. Een speurtocht, over een veilig vrijliggend fietspad met het Waterlinie-spel op het Kunstfort.
De kunstspeurtocht, met antwoord- en invulblad, is gratis te downloaden vanaf onze onderwijsportal.

Ontwikkeld met ondersteuning van Cultuureducatie Met Kwaliteit, Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Haarlemmermeer.

Doelstellingen:

Betekenisvolle setting

Het kind  heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.
Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
Het kind ervaart de verbinding tussen vakken  als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.
Leerinhoud

Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

Reflectie begint dichtbij het kind.
Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten
Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening  en waarneming te vergelijken met dat van een ander
Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces
Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten

We gaan aan het werk | Kunst-Workshop

We gaan aan het werk| Kunst-Workshop  daagt uit, zet de leerling aan het denken, moedigt aan om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. De getoonde kunst is het uitgangspunt. Daar kijken we naar en praten we over. Daarna gaan we tekenen en geven we gestalte aan wat we ervaren hebben. Een ervaren workshopdocent begeleidt de leerlingen.

Doelstellingen:

Betekenisvolle setting

Het kind  heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.
Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
Het kind ervaart de verbinding tussen vakken  als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.
Leerinhoud

Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

Reflectie begint dichtbij het kind.
Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten
Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening  en waarneming te vergelijken met dat van een ander
Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces
Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten

Leskist Stelling van Amsterdam met interactieve rondleiding

De leskist is ontwikkeld door Cultuurcompagnie Noord-Holland en bevat informatie, voorwerpen en beeldmateriaal over het leven en werken op de forten van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.

Leen de leskist en boek een interactieve rondleiding of de We gaan aan het werk | Kunst-Workshop op het Kunstfort voor uw klas. De leskist is bedoeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en is te gebruiken als  illustratiemateriaal bij de geschiedenisles, als lesvervangende activiteit of als uitgangspunt voor een project.
De leskist bevat informatie, voorwerpen, bronnen en beeldmateriaal over het leven en werken op de forten van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. U vindt in deze kist bijvoorbeeld een historisch verhaal, uniformjasjes, liedjes, kaarten, recepten een bouwplaat en een speurtocht voor in de forten.

Kijk voor meer informatie over de stelling van Amsterdam en de leskist op www.stellingvan-amsterdam.nl

De leskist werd ontwikkeld door Cultureel Erfgoed Noord-Holland in opdracht van de Provincie Noord-Holland

Terug naar begin